ADAPT TO CHANGE

Vi hjelper deg med å velge IT-løsninger som passer ditt behov og gjør dine forretningsprosesser bedre.
Rådgivnings Forvaltning

VERDEN I FORANDRING ...

Bredskap for Covid-19 pandemien

EKSTRAORDINÆR SITUASJON
Vi følger nøye med på utviklingen med tanke på Covid-19 pandemien og
tilpasser oss situasjonen som har satt hele verden på vent.

Vi følger rådene fra helsemyndighetene og har iverksatt tiltak som sikrer helsen til våre ansatte og
forhindrer spredning av viruset i samfunnet. 


HVA GJØR VI NÅ?

Det vi er best på, vi tilpasser oss!
Våre ansatte er godt rustet til å hjelpe våre kunder med forretningsmessig kontinuitet.

– Samtlige klasseromskurs blir nå gjennomført Online
– All møtevirksomhet er flyttet til digitale flater
– Nye forholdsregler og rutiner ved oppgaver som krever nærhet av mennesker og berøring av utstyr.

 

VI ER HER FOR DEG!
Vi gjør vårt beste for å hjelpe våre kunder i denne situasjonen.
Derfor har vi laget en rekke kurs mtp situasjonen som hjelper bedrifter med
å ta i bruk gode verktøy for bla samhandling.
Bruk gjerne tiden til å heve kompetansen hos deres ansatte.

Om dere trenger bistand med å sette opp hjemmekontorløsninger, avlaste
en overbelastet IT-avdeling eller rett og slett noen gode råd om tilpassning rundt
situasjonen, så er det bare å ta kontakt med oss.

 

 

ÉN TING ER HELT SIKKERT ...

IT OG STRATEGI

IT må støtte opp om de strategiske målene din bedrift har.
Leverandører vil alltid ønske å selge sine egne løsninger, derfor er konsekvensen av å ikke ha en IT-strategi at leverandøren tar alle valgene for deg.

 

Sammen med bedriftens ledelse finner vi deres behov, kapabiliteter og strategiske mål. Vi identifiserer relevante regulatoriske krav og viktige interne/eksterne forhold, og designer en framtidsrettet løsning tilpasset deres ambisjoner.

 

Vi anbefaler hva som er riktig kombinasjon av intern og ekstern IT, og hjelper dere med å velge tjenester fra norske og internasjonale IT-leverandører som har demonstrert god kvalitet og kundetilfredshet.

 

“Målet er at du skal få riktig løsning – med fremtidsrettet funksjonalitet til en så lav pris som mulig”

... DET HANDLER OM GOD LEDELSE ...

IT FOR VIRKSOMHETSSTYRING

Avklar behovet, lag en plan, kom i mål

%

Helsesjekk

Informasjonssikkerhet (ISO-27001 og ‘Normen‘)
Personvern (Personopplysningsloven og GDPR)
Kvalitetsledelse og miljø (ISO-9001 og ISO-14001)

%

Veiledning

Anskaffelse og etablering av ledelsessystem
Kartlegging av kapabiliteter og relevante krav
Virksomhetsmodellering og risikokartlegging

%

Forbedring

Utbedring av retningslinjer og prosedyrer
Kompetanseheving og holdningsforbedring
Mål forandringen med gode nøkkelindikatorer

Ansatte kan sitte med kunnskap om alvorlige sårbarheter og verdifulle muligheter, uten å vite at dette er ukjent for ledelsen. Uventede hendelser er kostbare, ledelsen behøver derfor å sikre seg oversikt og kontroll.

 

Gjennom undersøkelser og arbeidsmøter identifiserer vi virksomhetens forutsetning og behov, anbefaler forbedringer av metoder og verktøy, modellerer virksomhetens prosess- og verdikjede, og bistår med å implementerer tiltak.

 

Sammen med bedriftens ledelse og ansatte etablerer vi en positiv risikokultur og moderne styringsverktøy. Oppdaterte metoder sikrer ansattes eierskap til virksomhetens krav, og ledelsen sikres kontinuerlig innsikt i forbedringsmuligheter.

 

Vi framskynder utviklingen av en internkultur som skaper muligheter og merverdi.

... OG ANSVARLIG FORVALTNING

IT-FORVALTNING

Ledelsen forventer at en moderne IT-ansvarlig skal bidra til å øke bedriftens prestasjoner. Adaptiva Forvaltning tar ansvar for at IT fungerer som det skal, så du får tid til å fokusere på IT-strategi og å skape innovative forbedringer.

Bli kvitt utdaterte, tungnemme og dyre løsninger. Bytt til en selvbetjent hverdag med den ansatte i førersetet. Innfør sikker samhandling, selvbetjent automatisering og moderne informasjonsforvaltning. Vi hjelper dere på hele reisen.

Hos oss abonnerer dere bare på tjenestene som dere faktisk behøver, uten bindingstid eller skjulte kostnader.

CTO

Tjenesten “CTO/IT-ansvarlig” er en støttefunksjon, også for virksomheter med egne IT avdelinger. Adaptiva er bindeleddet mellom ledelsen og IT, og sørger for at det er samsvar mellom IT- og forretningsstrategien. …

Brukerstøtte

Med Adaptiva Brukerstøtte har alle de ansatte ett sted å ringe for alle IT-behov, og vi vedlikeholder de ansattes PCer. Vårt samarbeid med fagspesialister gjør at kompliserte problemstillinger løses fort …

Skyadmin MS365

Vi tar ansvar for at skytjenestene fra Microsoft er sikkert konfigurert og i samsvar med bedriftens krav. Vi tar oss av den daglige administrasjonen, og leverer opplæringsressurser til alle ansatte …

Skyadmin GSuite

Vi tar ansvar for at skytjenestene fra Google er sikkert konfigurert og i samsvar med bedriftens krav. Vi tar oss av den daglige administrasjonen, og leverer opplæringsressurser til alle ansatte …

Sikkerhetsrådgiver

En sikkerhetsrådgiver (ISO) er en sikkerhetsekspert som bistår virksomheten med å forhindre sikkerhetsbrudd og redusere skadepotensialet. Våre sikkerhetsrådgivere har lang erfaring og solid kompetanse innenfor sikkerhet og samsvar, IT-løsninger, verktøy …

Personvernombud

Er dere lovpålagt eller tjent med at virksomheten har et personvernombud? Med Adaptiva Personvernombud får et sertifisert personvernombud (DPO) som veileder virksomheten i tråd med GDPR. Vi bistår med å

Spørsmål? Ta kontakt for en uforpliktende samtale idag!

Noen av våre eksperter

Inge Nævra

Inge Nævra

Daglig leder og prosjektleder

E-Mail: inge@adaptiva.no
Phone: +47 419 18 450

Stein-André Carlsen

Seniorrådgiver ‘Modern Management’
E-Mail: sac@adaptiva.no
Phone: +47 959 28 246

Shoaib Ejaz

Seniorrådgiver ‘Data Governance’
E-Mail: shoaib@adaptiva.no
Phone: +47 400 42 227

Per Øyvind Arnesen

Teknologisjef og sikkerhetsekspert
E-Mail: per@adaptiva.no
Phone: +47 930 64 405

Rasmus Sylvester Olsen

Seniorrådgiver ‘Enterprise Governance’
E-Mail: rasmus@adaptiva.no
Phone: +47 474 65 420