IT må støtte opp om de strategiske målene din bedrift har. IT-leverandøren vil alltid ha en egeninteresse av å selge sine egne løsninger, derfor er konsekvensen av å ikke ha en egen IT-strategi at de tar valgene for deg. 

Arbeidsmetodikken vår er at vi arbeider med ledelsen for å finne ut av hvilke behov og strategiske mål dere har, samt eventuelle regulatoriske krav og viktige interne/eksterne forhold, og så designer vi en framtidsrettet løsning tilpasset deres ambisjoner.

Løsningen er basert på den riktige kombinasjonen av intern kompetanse og utstyr i deres egne lokaler, og skyløsninger eller andre tjenester fra norske og internasjonale IT-leverandører som har demonstrert høy tjenestekvalitet og kundetilfredshet.

Målet er at du skal få riktig løsning – med fremtidsrettet funksjonalitet til en så lav pris som mulig. 

Kontakt oss i dag for å snakke med en teknologinøytral rådgiver!