Vi setter opp kassapunktet og hjelper i gang ansatte med å ta det i bruk. Alle ansatte kan kontakte Adaptiva Support for øyeblikkelig bistand med kasse- og salgsløsninger fra våre partnere. Virksomheten får tilgang til vår nettbutikk og mikrolearning-plattform for retail-bransjen.