Forvaltningsansvar Brukerstøtte Skyadmin MS365 Skyadmin GSuite Vedlikehold Sikkerhetskopi Sikkerhetsrådgiver Personvernombud

IT-ansvarlig (TAM eller CTO) som en tjeneste. Adaptiva er bindeleddet mellom ledelsen og IT, og sørger for at det er samsvar mellom IT- og forretningsstrategien. Vi følger opp at leverandørene leverer i samsvar med kravene fra virksomheten, og ledelsen får en teknologinøytral sparringspartner som hjelper de å gå fra å være reaktiv til proaktiv.

Virksomheten får en ISO- og ITIL-sertifisert person på ledernivå som har ansvaret for å veilede ledelsen i IT-faglige problemstillinger, forbedre den interne IT-risiko- og IT-endringskulturen, identifisere og anbefale forbedringer i bruk av IT-verktøy, etablere program for oppfølging av IT-strategien og følge opp tiltakene, kartlegge, dokumentere og forvalte virksomhetens IT-vedlikeholdsbehov, bistå med å identifisere krav som myndigheter og kunder stiller til IT-løsningene, og forvalte avtaler med IT-leverandører og bistå med kontinuerlige tjenesteforbedring.

Velg fastpris eller timepris:

Fastpris
9.995,-*
Veiledende månedspris i norske kroner eks mva.

 

Timepris
1.490,-
Veiledende timespris for utført arbeid i norske kroner eks mva.

 

Bør jeg velge Fastpris eller Timepris?
Dersom forutsigbare månedlige kostnader er viktigst, velg Fastpris og unngå overraskelser. Når lavest mulig pris er viktigst, velg Timepris og betal bare for det faktiske forbruket. Bytt når behovet endres.

Ingen binding!

Hvem behøver Forvaltningsansvar fra Adaptiva?
Virksomheter som behøver IT-kompetanse på ledelsesnivå og krever at IT-løsningene bidrar til virksomhetens måloppnåelse. Adaptiva sine Seniorrådgivere er “forretningsteknologer” og har lang erfaring med å være en slik brobygger mellom IT og forretning.

Hva gjør vi?

 • Rapporterer status for IT-tjenestene regelmessig til ledelsen
 • Teknologinøytral sparringspartner for strategiske IT- beslutninger på toppledernivå
 • Etablerer program for oppfølging av IT-strategi, IT-tiltak og IT-endringsprosjekt
 • Følger opp avtaler og leverandører
 • Regelmessig rapportering og statusmøter

Relaterte produkter:

 • Brukerstøtte
 • Personvernombud
 • Sikkerhetsrådgiver
 • Utarbeidelse av IT-strategi
 • Vedlikehold
 • Skyadmin MS365
 • Sikkerhetsgjennomgang

Last ned produktark.
Last ned produktbeskrivelse.

Leverandør kan endre priser og betingelser med to måneders skriftlig varsel.

*inntil hundre ansatte og to fysiske lokasjoner. Forutsetter at virksomheten utfører risikovurderinger og vedlikeholder systemer i tråd med produsentenes anbefalinger.