matomo cloud

Beredskap for Covid-19 pandemien

Ekstraordinær situasjon

Vi følger nøye med på utviklingen med tanke på Covid-19 pandemien og tilpasser oss situasjonen som har satt hele verden på vent.

Vi følger rådene fra helsemyndighetene og har iverksatt tiltak som sikrer helsen til våre ansatte og forhindrer spredning av viruset i samfunnet.

Hva gjør vi nå?

Det vi er best på, vi tilpasser oss!

Våre ansatte er godt rustet til å hjelpe våre kunder med forretningsmessig kontinuitet.

  • Samtlige klasseromskurs blir nå gjennomført Online
  • All møtevirksomhet er flyttet til digitale flater
  • Nye forholdsregler og rutiner ved oppgaver som krever nærhet av mennesker og berøring av utstyr.

Vi er her for deg!

Vi gjør vårt beste for å hjelpe våre kunder i denne situasjonen. Derfor har vi laget en rekke kurs mtp situasjonen som hjelper bedrifter med å ta i bruk gode verktøy for bla samhandling. Bruk gjerne tiden til å heve kompetansen hos deres ansatte.

Om dere trenger bistand med å sette opp hjemmekontorløsninger, avlaste en overbelastet IT-avdeling eller rett og slett noen gode råd om tilpassning rundt situasjonen, så er det bare å ta kontakt med oss.

Våre verdier:

Innovasjon

Ærlighet

Kvalitet

Engasjement

IT og strategi

IT må støtte opp om de strategiske målene din bedrift har. Leverandører vil alltid ønske å selge sine egne løsninger, derfor er konsekvensen av å ikke ha en IT-strategi at leverandøren tar alle valgene for deg.

Sammen med bedriftens ledelse finner vi deres behov, kapabiliteter og strategiske mål. Vi identifiserer relevante regulatoriske krav og viktige interne/eksterne forhold, og designer en framtidsrettet løsning tilpasset deres ambisjoner.

Vi anbefaler hva som er riktig kombinasjon av intern og ekstern IT, og hjelper dere med å velge tjenester fra norske og internasjonale IT-leverandører som har demonstrert god kvalitet og kundetilfredshet.

“Målet er at du skal få riktig løsning – med fremtidsrettet funksjonalitet til en så lav pris som mulig”

strategi

IT for virksomhetsstyring

Vi framskynder utviklingen av en internkultur som skaper muligheter og merverdi

Ansatte kan sitte med kunnskap om alvorlige sårbarheter og verdifulle muligheter, uten å vite at dette er ukjent for ledelsen. Uventede hendelser er kostbare, ledelsen behøver derfor å sikre seg oversikt og kontroll.

Gjennom undersøkelser og arbeidsmøter identifiserer vi virksomhetens forutsetning og behov, anbefaler forbedringer av metoder og verktøy, modellerer virksomhetens prosess- og verdikjede, og bistår med å implementerer tiltak.

Sammen med bedriftens ledelse og ansatte etablerer vi en positiv risikokultur og moderne styringsverktøy. Oppdaterte metoder sikrer ansattes eierskap til virksomhetens krav, og ledelsen sikres kontinuerlig innsikt i forbedringsmuligheter.

virksomhetsstyring

IT-forvaltning

Ledelsen forventer at en moderne IT-ansvarlig skal bidra til å øke bedriftens prestasjoner. Adaptiva Forvaltning tar ansvar for at IT fungerer som det skal, så du får tid til å fokusere på IT-strategi og å skape innovative forbedringer.

Bli kvitt utdaterte, tungnemme og dyre løsninger. Bytt til en selvbetjent hverdag med den ansatte i førersetet. Innfør sikker samhandling, selvbetjent automatisering og moderne informasjonsforvaltning. Vi hjelper dere på hele reisen.

Hos oss abonnerer dere bare på tjenestene som dere faktisk behøver, uten bindingstid eller skjulte kostnader.

forvaltning