Forvaltningsansvar Brukerstøtte Skyadmin MS365 Skyadmin GSuite Vedlikehold Sikkerhetskopi Sikkerhetsrådgiver Personvernombud

Er dere lovpålagt eller tjent med at virksomheten har et personvernombud?

Med Adaptiva Personvernombud får et sertifisert personvernombud (DPO) som veileder virksomheten i tråd med GDPR. Vi bistår med å sikre samsvar, anbefaler tiltak, vurderer personvernkonsekvensene av endringer, bistår med å vedlikeholde dokumentasjonen og besvarer personopplysningshenvendelser.

Virksomheten får en uavhengig og sertifisert Data Protection Officer (DPO), med ansvarsområder slik som beskrevet i personvernforordningen. Blant annet inkluderer dette følgende å bistå virksomheten med risiko- og samsvarsvurderinger og anbefale relevante tiltak, være Datatilsynets uavhengige kontaktpunkt i virksomheten, besvare ordinære personvernhenvendelser innen 24 timer i ordinær åpningstidog veilede ansatte og ledelse i personvernlovgivningen.

Velg fastpris eller timepris:

Fastpris
9.995,-*
Veiledende månedspris i norske kroner eks mva.

 

Timepris
1.490,-
Veiledende timespris for utført arbeid i norske kroner eks mva.

 

Bør jeg velge Fastpris eller Timepris?
Dersom forutsigbare månedlige kostnader er viktigst, velg Fastpris og unngå overraskelser. Når lavest mulig pris er viktigst, velg Timepris og betal bare for det faktiske forbruket. Bytt når behovet endres.

Ingen binding!

Hvem behøver personvernombud?
Virksomheter i offentlig sektor, virksomheter som utfører storskala monitorering/overvåking av individ (online eller i den fysiske verden), virksomheter som utfører storskala behandling av sensitive personopplysninger, virksomheter som utfører databehandling med høy risiko.

Hva gjør vi?

  • Besvarer personvernhenvendelser
  • Veileder ledelsen og anbefaler tiltak
  • Følger opp tiltaksplan for personvern
  • Håndterer og rapporterer personvernhendelser

Relaterte produkter:

  • Sikkerhetsrådgiver
  • GDPR, Serious games
  • Sikkerhetsgjennomgang

Last ned produktark.
Last ned produktbeskrivelse.

Leverandør kan endre priser og betingelser med to måneders skriftlig varsel.

*inntil hundre ansatte, to kategorier sensitive opplysninger, en underleverandør i tredjeland