Dere får et sertifisert personvernombud som veileder virksomheten i tråd med GDPR. Vi bistår med å sikre samsvar, anbefaler tiltak, vurderer personvernkonsekvensene av endringer, bistår med å vedlikeholde dokumentasjonen og besvarer personopplysningshenvendelser.