Styringssystem: Startpakke med Kamude CRMAP

6,390 kr eks. MVA

Startpakke med ti lisenser, pris per måned.

Når du velger startpakken inkluderer vi to dager med GRC-rådgivning!
https://www.visjonit.no/produkt/radgiver-bistand-med-a-bruke-kamude-losninger/

Hvem bør ha tilgang?

 • Ansvarlige for internkontroll, risiko og internrevisjon
 • Styreleder, daglig leder, økonomisjef, personalsjef og IT-sjef
 • Linjeledere med ansvar for tjenester som omfattes av styringssystemet
Varenummer: PK1000 Kategorier: ,

Beskrivelse

Hva gjør Kamude CRMAP?

Kamude CRMAP er et styringsverktøy (styringssystem/ledelsesystem) for virksomhetsstyring som synliggjør risiko og samsvarsavvik i en virksomhet. Verktøyet passer godt for:

 • styret og toppledelsen,
 • dataansvarlig,
 • risikoansvarlig,
 • kvalitetsansvarlig,
 • operative ledere,
 • interne eller eksterne revisorer.

Gjennom Kamude CRMAP kan styret og ledelsen i sanntid få en oversikt over:

 • de viktigste truslene,
 • sannsynligheten for at de inntreffer,
 • konsekvensene ved at de inntreffer;

og dermed fortløpende kan prioritere og allokere ressurser for å minimere kritisk risiko. Adaptiva kan bistå virksomheten med å raskt realisere gevinstene som følger med å bruke et moderne styringsverktøy, les mer om Adaptivas rådgivningstjenester her.

Oversikt på tvers av alle siloene med ett styringssystem

Virksomheten får den samme oversikten rundt samsvarskrav og lovkrav som eks. GDPR, ISO, HMS (internkontroll) etc. og kan også legge inn egendefinerte krav, eksempelvis rundt kvalitet. Kamude CRMAP fungerer således som en bro mellom risikostyring og samsvar. Kamude CRMAP samler rapportering fra mange fagområder inn i et styringssystem (ledelsessystem) på tvers av:

 • avdelinger,
 • selskaper,
 • hierarkier,
 • fagområder osv.

Virksomheten kan følge utviklingen rundt avvik og tiltak, og håndtering av disse over tid. I tillegg kan en virksomhet kreve at en revisjon av lovkrav, internkrav etc. gjennomføres i Kamude CRMAP. Dette sparer både revisjonsansvarlig for tid, samt legger til rette for bedre oppfølging og dokumentasjon for virksomheten i etterkant av revisjonen.

Få hele virksomhetsstyringen på ett sted

En utfordring de fleste virksomheter har er at de ofte har egne mapper eller styringssystemer for:

 • HMS rapportering,
 • GDPR rapportering,
 • ISO-standarder,
 • miljøsertifisering,
 • kvalitetsarbeid etc.

Kamude CRMAP muliggjør å samle alt dette på et sted. Dermed blir det enklere for ledelsen å ha den totale kontrollen, ikke bare i en årlig eller halvårlig rapport, men til enhver tid kjenne virksomhetens reelle status. Siden input kan komme fra alle deler av organisasjonen vil ledelsen få muligheten til å sikre informasjon i sanntid.

Konsekvenser som tidligere var utydelig for ledelsen og styret vil umiddelbart vise seg slik at styret og ledelsen kan agere raskt rundt uakseptable avvik eller trusler. Gjennom Kamude CRMAP får dermed styret, ledelsen og involverte parter betydelig bedre innsikt enn hva de fleste virksomheter i dag har.

Brukervennlig styringssystem og fleksibelt ekspertverktøy

Kamude CRMAP tilbyr både dybde for risiko og samsvarsspesialister samtidig som Kamude CRMAP tilbyr en enkel brukerflate for personer som kun forholder seg til mindre deler av systemet. Videre tilbyr Kamude CRMAP løsning for revisjoner.

Les mer om hvem Kamude CRMAP passer spesielt godt for på Kamudes nettsider.