matomo cloud

Tilstandstesting

Vet du hva som må prioriteres først av sikkerhetstiltak i din virksomhet?

Hvor utsatt er din virksomhet for datainnbrudd? Og, hvor kompetente er ledelse og ansatte på å håndtere ulike trusler når de oppstår?

Fagansvarlige

rasmus-olsen.png

Rasmus Olsen

E-post: rasmus@adaptiva.no

Telefon: +47 474 65 420