Forvaltningsansvar Brukerstøtte Skyadmin MS365 Skyadmin GSuite Vedlikehold Sikkerhetskopi Sikkerhetsrådgiver Personvernombud

Med tjenesten Sikkerhetskopi sørger vi for at sikkerhetskopien virker når du trenger den. Hver dag sjekker vi manuelt status på sikkerhetskopieringen av virksomhetens data, og iverksetter feilretting når nødvendig. Minst en gang i året gjør vi en gjenopprettingstest for å verifisere at sikkerhetskopien virker. Justeringer av datautvalget i kopijobben er inkludert.

Prisen består av en månedsavgift for hver server (fysisk eller virtuell) som inngår i planen for sikkerhetskopiering av dataområder. Produktet faktureres etterskuddsvis hver måned per server og per påbegynte TB data.

Fastpris
950,- per server*
450,- per TB data**
Veiledende månedspris i norske kroner eks mva.

Ingen binding!

Hvem behøver sikkerhetskopi?
Dersom du har data som du ikke kan miste, så må du ha sikkerhetskopi. Du vet ikke at sikkerhetskopien virker før du har forsøkt å gjenopprette data fra den. Blir det gjort i dag?

Hva gjør vi?

  • Daglig sikkerhetskopiering
  • Retting av feil som oppstår
  • Datalagring i norske datasenter
  • Regelmessig test av gjenoppretting
  • Regelmessig rapportering av status
  • Anbefalinger av kontinuitetstiltak relevant for sikkerhetskopiering

Relaterte produkter:

  • Sikkerhetsrådgiver
  • Forvaltningsansvar
  • Vedlikehold

Last ned produktark.
Last ned produktbeskrivelse.

Leverandør kan endre priser og betingelser med to måneders skriftlig varsel.

*Forutsetter at Adaptiva har fjerntilgang til servere og får utføre standardendringer. Inkluderer ikke eventuelle lisenser på backup-programvare. **Per påbegynte TB med backupdata lagret i skylagring levert av Adaptiva. Andre lagringslokasjoner kan medføre et administrasjonstillegg.