Med tjenesten Sikkerhetskopi (lokale data og fra skyløsninger) sørger vi for at sikkerhetskopien virker når du trenger den. Hver dag sjekker vi manuelt status på sikkerhetskopieringen av virksomhetens data, og vi foretar regelmessige gjenopprettingstester for å sikre dine data.