Dere får en sikkerhetsekspert som veileder virksomheten med å sikre kontinuerlig samsvar med informasjonssikkerhetskrav. Vi anbefaler tiltak og endringer, bistår i risikovurderinger av virksomheten og ved endringsprosjekt, ved mistenkte sikkerhetsbrudd og med å vedlikeholde dokumentasjonen.