Forvaltningsansvar Brukerstøtte Skyadmin MS365 Skyadmin GSuite Vedlikehold Sikkerhetskopi Sikkerhetsrådgiver Personvernombud

En sikkerhetsrådgiver (ISO) er en sikkerhetsekspert som bistår virksomheten med å forhindre sikkerhetsbrudd og redusere skadepotensialet. Våre sikkerhetsrådgivere har lang erfaring og solid kompetanse innenfor sikkerhet og samsvar, IT-løsninger, verktøy og metodeverk.

Virksomheten får en uavhengig og ISO-sertifisert sikkerhetsrådgiver med blant annet ansvar for å håndtere sikkerhetshendelser sammen med virksomhetsledelse og leverandører, anbefale relevante sikringstiltak og samarbeid med sikkerhetsleverandører, besvare ordinære sikkerhetshenvendelser innen 24 timer i ordinær åpningstid og bistå virksomheten med risiko- og samsvarsvurderinger.

Velg fastpris eller timepris:

Fastpris
9.995,-*
Veiledende månedspris i norske kroner eks mva.

 

Timepris
1.490,-
Veiledende timespris for utført arbeid i norske kroner eks mva.

 

Bør jeg velge Fastpris eller Timepris?
Dersom forutsigbare månedlige kostnader er viktigst, velg Fastpris og unngå overraskelser. Når lavest mulig pris er viktigst, velg Timepris og betal bare for det faktiske forbruket. Bytt når behovet endres.

Ingen binding!

Hvem behøver sikkerhetsrådgiver?
En sikkerhetsrådgiver bør være en uavhengig rolle med et klart mandat. I mange bedrifter er det ikke hensiktsmessig å ansette en person på heltid som kan ivareta forebyggende sikringstiltak slik at sikkerhetsbrudd ikke medfører produksjonsstans, erstatningskrav og tap av omdømme.

Hva gjør vi?

  • Sikkerhetsekspertise på ledernivå
  • Rapporterer regelmessig status for informasjonssikkerhet til ledelsen
  • Kontinuerlig oppfølging av tiltaksplan, risiko og samsvarskrav
  • Rådgivning om endringsbehov for sikring av IT-plattform og data
  • Håndtering av sikkerhetsbrudd og hendelser

Relaterte produkter:

  • Verktøy for rapportering av risiko og samsvar til ledelsen og styret
  • E-læring til ansatte innen IT sikkerhet
  • Sikkerhetsgjennomgang
  • Forvaltningsansvar
  • Personvernombud

Last ned produktark.
Last ned produktbeskrivelse.

Leverandør kan endre priser og betingelser med to måneders skriftlig varsel.

*inntil hundre ansatte, to kategorier sensitive opplysninger, to sett regulatoriske lovkrav