Forvaltningsansvar Brukerstøtte Skyadmin MS365 Skyadmin GSuite Vedlikehold Sikkerhetskopi Sikkerhetsrådgiver Personvernombud

Vi tar ansvar for at skytjenestene fra Microsoft er sikkert konfigurert og i samsvar med bedriftens krav. Vi tar oss av den daglige administrasjonen, og leverer opplæringsressurser til alle ansatte for bruk av moderne skyteknologi. Med oss ivaretar dere informasjonssikkerheten fra første dag, og vi hjelper dere med å tidlig ta i bruk nye funksjoner i skytjenesten.

Adaptiva har blant annet ansvaret for å identifisere og anbefale forbedringer i skytjenesten, administrere virksomhetens lisenser for skytjenesten, administrere brukere, tilganger og rettigheter i skytjenesten, gjennomføre regelmessige administrative oppgaver i skytjenesten. Alle virksomhetens ansatte får blant annet bistand med personlig oppsett av Office 365, bistand med rettinger av feil i skytjenesten (gjelder ikke lokale feil) og tilgang på personlig e-læringsløsning med nye IT-tema hver måned.

Velg fastpris eller timepris:

Fastpris
225,-*
Veiledende månedspris per ansatt i norske kroner eks mva.

 

Timepris
1.250,-
Veiledende timespris for utført arbeid i norske kroner eks mva.

 

Bør jeg velge Fastpris eller Timepris?
Dersom forutsigbare månedlige kostnader er viktigst, velg Fastpris og unngå overraskelser. Når lavest mulig pris er viktigst, velg Timepris og betal bare for det faktiske forbruket. Bytt når behovet endres.

Ingen binding!

Hvem behøver Skyadmin MS365?
Alle bedrifter som ikke har egne skyspesialister, men har innført Microsoft 365 og vil utnytte mulighetene i skybaserte kontortjenester uten at det går på bekostning av informasjonssikkerheten.

Hva gjør vi?

  • Tilgangsstyring, brukeradministrasjon og lisensadministrasjon.
  • e-læringsløsning for alle ansatte
  • Regelmessig kontroll med at skytjenesten er satt og fungerer i tråd med Microsofts anbefalinger
  • Introduksjon til ny funksjonalitet og anbefalinger om hvordan virksomheten kan bruke det

Relaterte produkter:

  • Brukerstøtte
  • Sikkerhetsrådgiver
  • Forvaltningsansvar
  • Kurs i Microsoft 365
  • Oppdag Microsoft 365

Last ned produktark.
Last ned produktbeskrivelse.

Leverandør kan endre priser og betingelser med to måneders skriftlig varsel.

*minstepris 2000 NOK. Fastpris forutsetter at skytjenestene er satt opp i tråd med Microsofts anbefalte bestepraksis. Minstepris inkluderer ikke MS 365-lisens.