Forvaltningsansvar Brukerstøtte Skyadmin MS365 Skyadmin GSuite Vedlikehold Sikkerhetskopi Sikkerhetsrådgiver Personvernombud

Preventivt vedlikehold utføres på IT-utstyr og infrastruktur av våre kvalifiserte teknikere. Vi overvåker helsetilstanden og gjennomfører strakstiltak om det oppstår hendelser som kan forstyrre IT-tjenestene. Vi anbefaler preventive tiltak for å sikre ytelse og pålitelighet.

Blant annet foretar Adaptiva en årlig objektrevisjon for å kontrollere kvaliteten på vedlikeholdet, bistår med innspill til virksomhetens risikovurderinger og kontinuitetsplanlegging, bistår med å vedlikeholde virksomhetens levetidsplan for kapasitetsutvidelser og utfasing, anbefaler nødvendige tiltak for å respondere på feil og hendelser relatert til vedlikeholdsobjektet, setter opp og respondere på monitorering for å detektere og varsle om mulige hendelser og feil relatert til vedlikeholdsobjektets informasjonssikkerhet, kapasitet og framtidige ressursbehov, kontrollerer at nødvendige sikkerhetsoppdateringer installeres på plattformen og i avtalte fagapplikasjoner, og gjennomfører nødvendige feilrettinger og endringer for å sikre tilgjengeligheten.

Velg fastpris eller timepris:

Fastpris
1.495,- per objekt*
Veiledende månedspris per objekt* i norske kroner eks mva.

 

Timepris
1.250,-
Veiledende timespris for utført arbeid i norske kroner eks mva.

 

Bør jeg velge Fastpris eller Timepris?
Dersom forutsigbare månedlige kostnader er viktigst, velg Fastpris og unngå overraskelser. Når lavest mulig pris er viktigst, velg Timepris og betal bare for det faktiske forbruket. Bytt når behovet endres.

Ingen binding!

Hvem behøver vedlikehold?
Virksomheter med driftskritiske brannmurer, servere, datarom og nettverksinfrastruktur. Uten preventivt vedlikehold kan konsekvensene av feil og små endringer bli veldig kostbare.

Hva gjør vi?

  • Overvåking av helsetilstand, informasjonssikkerhet og kapasitet
  • Feilretting og varsling når det oppstår uønskede hendelser
  • Sikkerhetsoppdateringer og feilretting i fast vedlikeholdsvindu
  • Årlig objektrevisjon, levetidsplan for kapasitetsutvidelser og utfasing
  • Bistand til risikovurderinger og kontinuitetsplanlegging

Relaterte produkter:

  • Skyadmin MS365
  • Sikkerhetsrådgiver
  • Forvaltningsansvar
  • Sikkerhetskopi

Last ned produktark.
Last ned produktbeskrivelse.

Leverandør kan endre priser og betingelser med to måneders skriftlig varsel.

*Et vedlikeholdsobjekt er en virtuell/fysisk server, brannmur og andre kritiske nettverkskomponenter eller serverrom/skap. Forutsetter at virksomheten har inngått tredjepartsleverandørers anbefalte vedlikeholds- og garantiavtaler.