Preventivt vedlikehold utføres på IT-utstyr og infrastruktur av våre kvalifiserte teknikere. Vi monitorerer helsetilstanden, og gjennomfører strakstiltak om det oppstår hendelser som kan forstyrre IT-tjenestene. Vi anbefaler preventive tiltak for å sikre ytelse og pålitelighet.